Smart CareerBRAND & Executive Presence (Yöneticilere Özel / Kurumsal Eğitim)

Birçok kurum kendi içinde yetenekli çok sayıda çalışana sahip. Ama bu çalışanlar firmanın tam olarak içinde (-büyük ve çok sayıda çalışanı olan bir kurum ise-) olmak üzere, kurum dışındaki dünyada da neredeyse hiç tanınmayan yetenekli profesyoneller…

Halbuki bir kurumun tanınan/bilinen “Görünür Uzman”larının olması, ve bu uzmanların kendi kişisel markaları, itibarları çalıştıkları şirketin büyümesine ve daha çok kazanmasına, müşteri artırmasına ve satışları üzerinde olumlu etkiler de dahil olmak üzere çok sayıda faydaya dönüşür.

Yurtdışında “Görünür Uzman”ların iş potansiyeline etkileri yönünde yapılan araştırmalar; müşterilerin (potansiyel alıcıların) üst düzey bir Görünür Uzmanın hizmetleri için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduklarını ortaya koymuştur. Ülkemizde ise işinin uzmanı yöneticiler kariyer markalarını görünür kılmaya çekiniyor, kurumlar ise görünür uzmanlığın faydalarını tam olarak bilemiyorlar.

Mütevazı olmayı kendimizi layıkıyla ifade edememekle karıştırabiliyoruz. Öte yandan iş hayatında yöneticilerimiz de kendilerini bir “marka” olarak düşünmeyi, en doğru şekilde sunmayı yakışıksız buldukları için; daha yüksek bir başarıyı, daha iyi bir kazancı, terfiyi…vb. arzuluyor olmalarına rağmen, KİŞİSEL MARKALAŞMAYA direnirler.

Kim Kardashian, 2023 yılının başında Harvard Business School’da, ortağı ile birlikte 2 saatlik bir seminer vermiş; bunun için de hem HBS hem de kendisi eleştirilmişti. “Celebrity” olan bir girişimci, dünyanın en itibarlı üniversitesinin, iş okuluna davet edilmiş ve girişimiyle ilgili konuşması istenmiş.

Burada ana konu şu; sıradan ya da “celebrity” olmayan sayısız girişimci varken, HBS’nin onlardan birini değil de, neden Kardashian’ı davet etti?

Bu vakayı şu alana bağlamak istiyorum;

Kişisel pazarlama/markalama, en az firma/ürün markalamaları kadar önemli. Ve geleceğin markalaşması ağırlıklı olarak “kişisel” olacak.

** Bu konuyu aktaran TED konuşmaları da var, araştırıp inceleyebilirsiniz.

İş dünyasının da “tanınmış/popüler/celebrity” çalışanları/yöneticileri olacak (ki var bu kişilere Visible Expert – Görünür Uzman’lar diyoruz)

İnsanlar nasıl tanınmış markalarla birlikte iş yapınca gurur duyuyorlarsa, ileride kurumlarda çalışanları arasında ünlü :), tanınmış, popüler ve görünür uzmanlar olmasından, çalışanlarda böyle “Influencer” tanınmışlığında ünlü yöneticilerinin olmasından ve onları takip etmekten gurur duyacaklar/hatta isteyecekler.

Kurumların bu tip çalışanları istihdam etmesi, onlar için işveren markası, itibarı ve PR’ları için ayrıca önemli olacak.
Dikkat ederseniz tanınmış kişilerle işbirliği yapılması demiyorum, bir kurumda tanınmış, popüler ve görünür uzmanların çalışmasından bahsediyorum.

Etkili Kilit Kişi (Key Person of Influence) olmak bir sektördeki işlevsel becerilerle ilgili değil. İş hayatında çok deneyimli olmakla ilgili değil. Bir yerde çalışmakla da ilgili değil ! Yöneticilerimizin kişisel kariyer markalarına yatırım yapmaları ve bunları da stratejik şekilde istikrarla yapmaları ile ilgili.

Çünkü ütibarımız, kişiliğimiz, ürettiklerimiz ve fikirlerimizle tanınırız. Bunlar yaygın olarak bilindiğinde, sürekli bir fırsat akışına ve kazanca sahip olunabilir. Ve bunun bir formülasyonu var.

Kariyerinde markalaşan görünür uzmanların,

  • Ortalama 3 kat daha yüksek ücret talep etme olasılıklarının olduğunu,
  • Mevcut ve potansiyel yetenekler için kurumsal çekiciliği ortalama 2 kat artırdıklarını
  • Çalıştıkları kurumların iş büyümesine %66, marka bilinirliği, pazar liderliği sağlama ve
  • Kurumsal itibarı artırmalarına ise %62 oranında katkı sağladıklarını biliyor muydunuz?

Kısacası gerek bireylerin kendileri için kariyerlerinde markalaşmaları, gerekse bir kurum için görünür uzmanlara sahip olmaları çift yönlü bir faydayı içeriyor.

Her yönetici çalıştığı kurumu, kendi kişisel markasıyla temsil eder!

 

Kişisel olarak marka olmak, alanında etkili bir kilit kişi ve görünün bir uzman olmak, kendi tonunuzda ve doğanızda, kendinizi, işinizi, hizmet/ürünlerinizi anlatmanızı, paylaşmanızı ve tüm bunları işveren ya da müşterinizin sağlayacağı faydalar yönünde anlatmanızı gerektiriyor.

Patron/yönetici olsanız bile, çalışanlarınız aktif olduğunuzu görmek, beğenmek; sizden ilham almak ve takip etmek istiyor. Etkilenmek istiyorlar. Bu yetenek cezbi için de önemli bir kaldıraç. Buna “Influence” etkisi diyoruz. Bunu istikrarla ve içerikle yapanlar da var. Sadece özenip bir türlü yapamayanlar da…Benim işim bunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak!

“Smart CareerBRAND & Executive Presence” yöneticilere özel olarak verilen kurumsal bir eğitimdir.  Yöneticiler için profesyonel yaşamda akıllı markalaşma ve imaj (duruş, tavır, tarz ve stil) yönetimini içeriyor. 

Banu Çakar tarafından verilen Smart CareerBRAND & Executive Presence eğitimi aşağıdaki ana kavramları içermekte ve bu perspektifde ilerlemektedir. 

  • Kariyerde Akıllı Markalaşma (Career Branding)
  • Görünür Uzmanlık (Visible Expertise)
  • Etkili Kilit Kişi Olma (Key Person of Influence)
  • Kanaat Önderliği (Thought Leadership)
  • Yönetici/Lider Duruşu-Tavrı (Executive Presence)

 

Kurumunuza özel teklif almak ve iletişim için; banu@banucakar.com

Yorum Yapılmamış

Yorum Yaz