DANIŞMAN / Odyssey Certified Consultant (OCC)

Banu Çakar, uluslararası Odyssey Danışılan Danışman akreditasyonuna sahiptir. 

Danışmanlık Alanları :

1- İnsan Kaynakları Sistemleri

Mevcut insan kaynakları sistemlerinin revize edilmesi, yeniden yapılandırılması ve/veya sıfırdan kurulması için iletişime geçebilirsiniz.

 • İK Departmanı vizyon-misyon-strateji belirleme ve/veya revizyonu
 • İK Projeksiyon
 • İş (Görev) Analizi
 • İş(Görev) Tanımları / İş (Görev) Gerekleri / İş(Görev) Nitelikleri / İş(Görev) Yetkinlikleri
 • Yetkinlikler (Ana, Fonksiyonel, Yönetsel)
 • Kurumsal Yetkinlikler Kıyaslama
 • Kurumsal Gelişim Haritası
 • İK süreçlerinin, politika ve prosedür tanımlanması, dökümante edilmesi
 • Eğitim ve Gelişim Departmanı (Öğrenme Merkezi) Kurulumu
 • Bireysel ve takım gelişim ihtiyaçlarının tespiti
 • İhtiyaçların karşılanması amacıyla Öğrenme Projeleri (Bkz.3.madde) tasarlanması ve uygulanması
 • Kurumdaki “yetenek” tanımının yapılması
 • Kurum içi liderlik kültürü tanımı+gereklerinin tanımı
 • Kurum içi “Liderlik Gelişim” Projelerinin tasarlanması ve uygulanması (Bkz.3.madde)

2- Ölçme ve Değerlendirme Araçları Kullanımı

Banu Çakar; TTI Success Insights yetkili distribütörlerindendir. TTI Success Insights ürünleri, doğru iş ile doğru kişiyi eşleştirmek üzere tasarlanmış, çok bilimli (multi science), işi ve kişiyi farklı boyutlarda analiz edebilen, araştırma bazlı bilimsel araçlardır.

Birey ve takım bazında, uygun araç ve/veya araçların kullanımı ile değerlendirme yapmak ve aşağıdaki alanlarda fayda sağlaması için iletişime geçebilirsiniz.

Kullanım/Fayda Alanları şu şekilde sıralanabilir :

 • İnsan Kaynakları Sistemleri (İş Gerekleri – Kurumsal Yetkinlikler – Kurumsal Gelişim)
 • Liderlik Profili Analiz
 • Gelişim Alanları tespiti (eğitim ihtiyaç analizi)
 • Takım yetkinlikleri tespiti
 • Terfi, Atama, Rotasyon süreçleri
 • Kariyer planlama
 • Yetenek Havuzu oluşturma ve geliştirme

3- Öğrenme (Kurumsal Eğitim) Projeleri Tasarımı ve/veya Kürasyonu

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 140 ülkede, 10 binin üzerinde İK ve iş dünyası profesyonelinin görüşleri alınarak yapılan 2017 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri Raporu’na göre, globalde şirketlerin öncelikleri sırasıyla geleceğin organizasyonunu inşa etme, çalışan deneyimi ve performans yönetimi yer alıyor.

TÜRKİYE özelinde ise,
1- Organizayonel Tasarım
2- LİDERLİK
3- Yetenek Kazanımı
4- Kariyer & Öğrenme
5- Çalışan Deneyimi

Programları tasarlarken ana hareket noktası, kurumun vizyonu, geleceğe dair hayalleri, yetkinlikleri, davranış göstergeleri, gelişim alanları ve ihtiyaçlarıdır. Belli bir takıma, gruba, bölüme, ihtiyaçları doğrultusunda kuruma ve eğitimi alacak kişilere özel eğitim içerik bileşenleri önerilerek, tasarlanır ve gerçekleştirilir. Metodoloji; uygun karma öğrenme disiplin ve formları, modüler yapı, kavramlar arası bağ kurmadır.

İhtiyacınıza uygun bir öğrenme projesi tasarlanıp oluşturulması için iletişime geçebilirsiniz.

 

İletişim 

banu@banucakar.com