“HR Business Partner / İK İş Ortağı” – 2.BÖLÜM

“HR Business Partner / İK İş Ortağı” 1.bölümde aşağıdaki konu başlıklarına değinmiştim.

  • — İş ortağı nedir,
  • — İnsan kaynaklarında iş ortaklığı ne demektir,
  • — İş ortağı alanı nedir, iş ortağı olmak için ne gerekir?

“HR Business Partner / İK İş Ortağı” yazı dizisinin bu okuduğunuz 2.bölümünde ise,

  • — İş Ortaklığından İş İnsanlığına geçiş,
  • — İş Ortağı alanının faktörleri,
  • — İK Yetkinlikleri açısından iş ortaklığına bakmaya çalışacağım.

İnsan Kaynakları İş Ortağı olan bir kişi, çalıştığı şirketi, sektörünü ve küresel piyasadaki yerini eğer doğru anlamazsa işin insani boyut ile ticari boyutunun kesiştiği alanlarda katkıda bulunamaz.

İş Ortağı alanının faktörleri

Dünya’da şirketlerin “iyi niyetli”, “itibarlı” ve “güvenilir” olmalarının önemi giderek artıyor. Bu nedenle İK İş Ortağı’nın global ekonomik ortamı, teknolojik değişimleri ve çağın insan yönetimi trendlerini bilmeleri onların şirket için olumlu ve stratejik süreçler tasarlamalarına imkan sağlar.

FAKTÖR – I : Sosyal Ortamın Yorumlanması

İş Ortağı alanının bir faktörü olan Sosyal Ortamın Yorumlanması konusunda bir İK Profesyoneli şu özelliklere sahiptir :

1-       Dışarıdaki politik ortamı kavrar.

2-       Ticaretin nasıl küreselleştiğini ve bunun olası sonuçlarını anlar.

3-       Kendi sektörünü etkileyebilecek sosyal sorunları öngörür.

4-       Şirket faaliyetlerini etkileyen demografik trendlerin farkına varır.

5-       Devlet regülasyonunu ve bunun İK’ya etkisini anlar.

FAKTÖR – II : İK Değer Zincirini Anlamalı.

Değer Zinciri dediğimiz olgu, dış müşteri, tedarikçi ve rakiplerden başlayarak, piyasadaki talebi şirketin arzıyla birleştiren bir çok unsurdan oluşur.  Bu nedenle bir çok İK’nın söyleyeceği gibi biz “İç Müşteriye” hizmet veriyoruz, dar bir cevaptır.

Sadece çalışanlara odaklanmak, kısıtlayıcı bir bakış açısıdır.

İş Ortağı olmak isteyen İK Profesyoneli, gerçek müşterilere odaklanma becerisi kazandığında, şirketin faaliyetlerine daha uygun iç hizmetler tasarlayabilir, uygulayabilir.

FAKTÖR – III : Değer Taahhüdünde Bulunulması

Değer Taahhüdü, bir şirketin ürün ve hizmetlerinin neden cazip olduğunu anlatan, gerçeklere dayalı ifadelerdir. Bir şirketin değer taahhüdü güçlüyse, bu şirketin gelirlerini, pazar payını ve müşteri bağlılığını artırır. Bu tip İK Profesyonelleri, çalıştıkları şirketlerinin nasıl kazanç meydana getirdiğini bilen kişilerdir. Stratejilerle ilgili kararlarda proaktif rol oynar ve destekleyici prosedürler geliştirirler.

İş Ortağı inovatif olmalıdır.

Her zaman savunduğum nokta, insan kaynaklarının inovatif ve sürekli gelişen tarafının ancak inovatif profilli İK Profesyonelleri tarafından yönetilecebileceğidir. Yani resmi büyük gören ve sistem geliştiren,üreten ik’cılar inovatif/yenilikçi karakterlerdir.

FAKTÖR – IV : Teknolojinin kullanılması

Teknoloji, hepimizin iş yapma biçimini değiştirdi. Bu nedenle İK İş Ortağı, yeni çıkan teknolojilere, e-ticarete, üretim süreçlerine, iş süreçlerinin tasarımına ve bilgi sistemleri alanlarına hakim olmaya gayret etmelidir.

Stratejik işler yapabilmenin temeli “İş Ortağı” olmaktır.

The RBL Group ve Michigan Üniversitesi Ross İşletme Okulu tarafından Dave Ulrich ve arkadaşlarının araştırdıkları İK Yetkinlikleri ile ilgili 1988, 1992, 1997, 2002 ve 2007 yıllarında gerçekleştirilen araştırmaların ve toplanan 40.000’in üzerindeki anketin sonucunda; İK’nın/İK’cının sahip olması gereken yetkinliklerin;

1- Güvenilir Aktivist

2- Kültür ve Değişim Yöneticisi

3- Yetenek Yöneticisi/Organizasyon Tasarımcısı

4- Strateji Mimarı

5- Operasyoncu

6- İş Ortağı olması gerektiği belirlenmiş.

İK Profesyonelleri için sadece insan kaynaklarının teori ve uygulamalarını bilmenin, iyi ilişkiler kurmanın ve başkalarıyla birlikte başarılı çalışmanın zamanı geçti. Artık, 1.bölümde de değindiğim gibi temel işletme ve finans bilgisine sahip olmak şart. İş Ortağı olmak bence bir verilen bir ünvandan ziyade bütünsel bir bakış açısı. Şirketi departmanlarından ziyade bir bütün olarak görebilmek iş ortağı olmayı benimsemektir. İş Ortağı olmak, sadece kendi departmanının kendi çerçevesindeki işleri bilmek demek değil, etrafta olan bitenden yani şirketin faaliyet alanından, kazançlarından, değer zincirinden, sosyal ortamından haberdar olmak demektir.

 

Yorum Yapılmamış

Yorum Yaz