Liderlik bir pozisyon degil, bir karardır

Ruhsal Zeka(SQ) nın ne demek olduğunu, neyi ifade ettiğini, nasıl bir zeka türü olduğunu, bilimsel olup olmadığını merak ettiklerini öngörüyorum.

Tüm bu hususları kitabım Ruh’unla Düşün’de detaylı olarak ifade etmeye gayret ettim.

Ancak şunları ifade etmekte fayda olabilir fikrindeyim :

–Ruhsal Zeka (SQ) Dünya’da 2000’li yıllarda telaffuz edilmeye başlanan bir zeka kavramıdır. 

–İlk olarak Danah Zohar ve Ian Marshall tarafından kaleme alınmıştır.

–Eş zamanlı olarak (2000 yılında) ülkemizde ruhsal zeka adına yazılmış olan ilk eserin sahibi Muhammed Bozdağ olmuştur.

–Halihazırda bu alandaki literatür, basılı eserler ve araştırmalar son derece azdır. Yazılmış olanları ise elimden geldiğince buldum, araştırdım, inceledim ve okudum.

-Ben yaptığım araştırmalar sonucu ve halen edinmekte olduğum bilgi birikimim doğrultusunda, Ruhsal Zeka(SQ) hakkında kendi bakış açımı ve içerik çerçevemi oluşturdum. Öngörülerimi ve kitabımda yazdıklarımı üzerinde yaklaşık bir buçuk, iki yıla yakın süre çalışarak kitaplaştırdım.

–Zohar ve Marshall’a göre ruhsal zeka (SQ) insanlık tarihi kadar eski bir yetenek türü olmasına rağmen, bilim hala objektif olarak ölçülemeyen durumlar için hazırlıksız olduğu için insanlık bu yetenek türü hakkında çok fazla bilgiye sahip değildir.

— Ruhsal Zeka (SQ), duygusal zeka(EQ) değildir ve karıştırılmamalıdır.

— Zeka yetilerimiz olan, zihinsel zekayı(IQ) ilköğretime, duygusal zekayı(EQ) liseye, Ruhsal Zeka(SQ)yı ise üniversite ve sonrasına (yüksek lisans, doktora…vs.) benzetebilirim.

— Zihinsel zekamız, zeka seviyemizin çocukluk dönemi, duygusal zekamız ergenliği, Ruhsal zekamız ise, zeka seviyemizin yetişkinlik mertebesidir.

— Ruhsal Zeka (SQ), zihinsel zeka (IQ) ve duygusal zekadan (EQ) çok daha kapsamlı ve derin algılayışlı bir zeka türüdür.

— Ruhsal zekâ (SQ), analitik ve duygusal zekanın üzerinde daha kapsayıcı, kişinin mana ve değerlerle ilgili sorunların çözümünde kullandığı zekâsıdır.

–Stephen Covey, “8. Alışkanlık Bütünlüğe Doğru” isimli kitabında dört çeşit zekadan söz ediyor: 1. Ruhsal zekâ 2. Duygusal zekâ 3. Zihinsel zekâ 4. Bedensel zekâ. Covey’e göre en önemli zeka türü ruhsal zekadır.

Ölçümleme tarafına gelebilecek tüm eleştirileri göz önüne alarak kitabımda yine bu konuyu da detaylı açıklamaya gayret ettim ancak burada çok kısa olarak şu denilebilir;

Zohar ve Marshall’ın da belirttikleri gibi, ölçülemeyen şeylere biz insanoğlu hazırlıksızız. Ve keza anlayamadığımızı da yoksaymaya meyilliyiz J Dolayısıyla, Ruhsal Zekanın yani bu kapasite alanının içine, beynin işleyişini anlamaya çalışan nöroloji disiplini ile başta kendimizi tanımak, ruhumuzun mahiyetinin farkına varmak ve potansiyel başarımızı tanımlamaya yarayan sosyal bilimlerle pozitif bilimleri  bir araya getirmek suretiyle girilebiliriz. (Konu hakkında diğer tüm ayrıntılar kitabımda)

Dünya 2013 yılında 7.NESİL / ALTIN ÇAĞ’a giriş yaptı. 2013 yılı ve sonrası Dünya için son derece önemli.Çünkü yeni bir çağ başladı. 2013 yılı ile birlikte girdiğimiz bu yeni çağ çok eski yıllardan beri tasavvufi ezoterik bilgilerde aydınlanma ve uyanışın yaşanacağı bir devir olarak belirtilmiş. 2013 yılı, ezoterizme göre karanlıktan aydınlığa geçilecek eşik tarihi! Yani artık uyanma günleri yaşıyoruz. 1900’lerden bu yana geliştirilmiş mevcut Liderlik Teorilerine 2013 yılı ve sonrasında “Ruhsal Zeka(SQ)” ile şekillenen yeni çağ liderliğinin damgasını vuracağını öngörmek zor değil 🙂

Tüm bu nedenlerden ötürü, Liderliğe dair yepyeni bir soluk ve sıradışı bir bakış açısı diyorum 🙂 Ruh’unla Düşün,ülkemizde Ruhsal Zeka(SQ) ve Liderlik ilişkisinden bahseden ilk kitap olma özelliğini ve güzelliğini taşıyor.

Not: Yukarıda bir kaç hususunu belirttiğim SQ’nun bilimsel olup olmadığından dem vurmadan önce kitaptakileri okumanın hatta mümkünse dünya literatürünün gözden geçirilmesinde fayda var 🙂 Keza aksi halde yani tam vakıf olmadan veya bilip bilmeden 🙂 muhtelif yorumlarda bulunmak, okyanus sularında yüzmeye çalışmak şeklinde beyhude bir gayret olacaktır.

http://bit.ly/Tp4h1n

http://bit.ly/1piwPnl

Yorum Yapılmamış

Yorum Yaz